Drzewa

"Wierzba z Soczewki", rysunek pastel“Wierzba z Soczewki”, rysunek pastel

Dwie wieże, malarstwo akryl“Dwie wieże”, malarstwo akryl

Pod bukami, rysunek pastel“Pod bukami”, rysunek pastel

"Studium korzeni", rysunek pastel“Studium korzeni”, rysunek pastel

"Brzozowy zagajnik", malarstwo akryl“Brzozowy zagajnik”, malarstwo akryl

"Znad jeziora", malarstwo akryl“Znad jeziora”, malarstwo akryl

"Leśne tajemnice", malarstwo akryl“Leśne tajemnice”, malarstwo akryl

"Podmuchy zimy", malarstwo akryl“Podmuchy zimy”, malarstwo akryl

"Samotny płaszcz w lesie", malarstwo akryl“Samotny płaszcz w lesie”, malarstwo akryl

"Pod korzeniami", rysunek pastel“Pod korzeniami”, rysunek pastel

"Sandomierz- wąwóz Królowej Jadwigi", rysunek pastel“Sandomierz- wąwóz Królowej Jadwigi”, rysunek pastel

"Sandomierz- wąwóz Piszczele", malarstwo akryl“Sandomierz- wąwóz Piszczele”, malarstwo akryl